โหลดโปรแกรมเล่น ...

มัน “รัสปูติน” กับอวัยวะ 100 ปี
ชิ้น “รัสปูติน” ของ Boney M เล่นในยุคอวัยวะอัตโนมัติ 100 ปี. โรเล็กซี่เขียนเพลงเกี่ยวกับบัตรเจาะ, ดังนั้นเพลงที่สามารถเล่นบนหน้าปัด Marenghi 1905.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์