โหลดโปรแกรมเล่น ...

เอฟเฟคแบบดิจิตอลในภาพยนตร์
ผิวสีเขียว (หน้าจอสีเขียว) ช่วยให้ผู้เขียนเพื่อวางภาพหรือผลกระทบใด ๆ หลังการถ่ายทำของฉาก.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์