โหลดโปรแกรมเล่น ...

นักเล่นกลหุ่นยนต์
CableEndy เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบ B บริษัท&R อัตโนมัติจาก Brno, สาธารณรัฐเช็ก. หุ่นยนต์ที่สามารถย้ายวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้สายเคเบิล, ด้วยความเร็วที่โดดเด่นและความถูกต้อง. ที่นี่เราเห็นหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมทำให้เล่นกลลูกในนิทรรศการวิศวกรรมนานาชาติ 2017 (MSV 2017) ในเบอร์โน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์