โหลดโปรแกรมเล่น ...

หุ่นยนต์บินยอดเยี่ยมของ Festo
การสาธิตของทั้งสองสัตว์หุ่นยนต์ที่น่าประทับใจที่สุดได้สร้าง บริษัท เทคโนโลยี Festo อัตโนมัติ. บิน AirJelly แมงกะพรุนและบิน AirPenguin นกเพนกวิน.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์