โหลดโปรแกรมเล่น ...

ไฟฟ้าสัมภาษณ์

นักข่าวชาวอเมริกันที่สัมภาษณ์เด็กหนุ่มที่ต้องสัมผัสกับการม้วนเทสลา. ซึ่งจะทำให้เด็กที่จะถูกนำไปศักย์ไฟฟ้าคงสูงมาก. เด็กจะได้ขึ้นเขาผม. และ, สิ่งที่นักข่าวลืม, มีแนวโน้มจะ ปล่อยไฟฟ้าแรงกระแทกทุกแหล่งที่ดิน. ดังนั้น, เมื่อใดก็ตามหลังมีแนวโน้มที่ไมโครโฟนต่อเด็ก, การปล่อยเกิดขึ้น, ข้ามไมโครโฟนและนักข่าวที่

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *