โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทารกได้ยินเสียงเป็นครั้งแรก
เด็กน้อยนี้น่ารักที่เกิดกับการสูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง, ฟังครั้งแรกกับหูฟังใหม่.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์