โหลดโปรแกรมเล่น ...

อยากสะเต๊ะอย่างเร่งด่วน
ผู้หญิงเมาในต้องไปเข้าร้านอาหารกินสะเต๊ะ. พยายามหลายครั้งเพื่อป้อน, แต่เจ้าหน้าที่ป้องกัน, ผลักดันหลัง และเก็บจากร้านค้า. แต่ผู้หญิงยังคงอยู่ และผมจะทำลายกระจกร้านค้า!

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์