โหลดโปรแกรมเล่น ...

ควบคุมพยายามแซงจากขวา

เสาร์สุดท้ายของรัสเซียภูมิภาค Voronezh, มอเตอริสต์ที่พยายามจะแซงรถตู้ที่สองจากขวา, ใช้เลนฉุกเฉิน.

แต่สำหรับโปรแกรมควบคุม, ถนน stenepse และด้านหลังรถของเขาถูกตี โดยรถ dumper, ส่งรถเข้ากำลังมาถึง.

ทิ้งคำตอบไว้