โหลดโปรแกรมเล่น ...

ควบคุมพยายามแซงจากขวา
เสาร์สุดท้ายของรัสเซียภูมิภาค Voronezh, มอเตอริสต์ที่พยายามจะแซงรถตู้ที่สองจากขวา, ใช้เลนฉุกเฉิน.

แต่สำหรับโปรแกรมควบคุม, ถนน stenepse และด้านหลังรถของเขาถูกตี โดยรถ dumper, ส่งรถเข้ากำลังมาถึง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์