โหลดโปรแกรมเล่น ...

ประตูที่นำไปสู่อีกมิติหนึ่ง (แผ่น)
นักพัฒนาของ บริษัท ใต้ พวกเขาสร้างโปรแกรมสนุกเครื่องมือ ARKit, ชิ้นส่วนของรุ่นถัดไปของ iOS สำหรับ iPhone.

โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความเป็นจริงยิ่งที่จะแสดงประตูในห้องพักที่ดึงกล้อง (บนหน้าจอโทรศัพท์), และดูเหมือนจะนำไปสู่มิติใหม่.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์