โหลดโปรแกรมเล่น ...

สุนัขยอมรับความผิดของเขา
สุนัขรับทราบความเสียหายที่คุณทำที่บ้าน, ยกเท้าของเขา.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์