โหลดโปรแกรมเล่น ...

เสียงของ popping บอลลูน: ห้องก้อง VS ห้อง anachoic

ชายคนหนึ่งปรากฏบอลลูนในห้องเสียงก้อง, ประเด็นฟิลด์อะคูสติกกระจายสมบูรณ์. จากนั้น, ทำแบบทดสอบเดียวกันในห้อง anechoic, ที่ผนังดูดซับคลื่นเสียง. ความแตกต่างในเสียงเป็นอย่างมาก.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *