โหลดโปรแกรมเล่น ...

Domino ของอิฐด้วยสิ้นสุดความงดงาม
แรงงานที่ตั้งค่าเป็น Domino งดงามด้วยอิฐบนกำแพง. ปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้เดินทางกลับ’ กลับอิฐขว้างปาช้าหนึ่ง, แล้ว วางไว้อย่างสมบูรณ์บนผนัง. ตอนจบน่าประทับใจอย่างยิ่ง.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์