Нека си представим нашата мечта училище
Кратък филм, създаден от идеи и въображение на студентите. Чрез преживяване упражнения и развитието на доверие, Те нека си въображение да свободно и изрази идеи за училището на мечтите си. Интервюирани и другите ученици на училището, снемането им мислене чрез писане. Всички по-горе направени скрипт и с облекчение агенции и агенти завършен проект. Така наред с други неща, заловен на неформално обучение среда, произтичат от предходно обучение, откриването на училището в обществото, шеговити нововъзникващите обучение, поръчка, omadosynergatiki обучение и ИКТ в образованието.

Коментари

Моля Влизане да коментира
въплъщение