Зареждане на играча ...

Ръководство куче помага на незрящите хазяйката най Starbucks
Н Joy Ross, сляп жена от Вашингтон, ни показва, че водачът на куче Антония помага в ежедневието. Влизането в магазин за кафе Starbucks, В Antonia ще доведе тезгяха по поръчка, и след това да се намери на маса.

Коментари

Моля Влизане да коментира
въплъщение