ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ#1

“Επιτροπή αλήθειας δημοσίου χρέους” επίσημο σποτ του καναλιού της Βουλής για τον έλεγχο και την διαγραφή του χρέους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *