Νανοτεχνολογια και ουτοπίες

Ο Michio Kaku εξηγεί πώς μελλοντικά, η νανοτεχνολογία μπορεί να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που είναι δομημένες οι κοινωνίες μας. Τι θα συμβεί όταν θα μπορούμε να έχουμε τα πάντα χωρίς κόπο, χρησιμοποιώντας τους “αντιγραφείς”;

Εμείς πιστεύουμε βέβαια ότι η έλλειψη που υπάρχει στον πλανήτη είναι τεχνητή, ώστε να την εκμεταλλεύονται κάποιοι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Η τεχνολογία προχωρά, ακόμα και σε αυτό το παρηκμασμένο σύστημα που ζούμε, με αλματώδεις ρυθμούς. Άρα, εκ των πραγμάτων, ακόμα και να μην θέλουμε ως ανθρωπότητα να αλλάξουμε, η τεχνολογία μας βάζει προ τετελεσμένων συνεχώς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *