Οι νερόκοτες μοιράζονται το φαγητό τους

Σε ένα πάρκο, ένας άνδρας ταΐζει μερικές νερόκοτες (Gallinula). Μία από αυτές παίρνει την τροφή από το χέρι του και στη συνέχεια τη διανέμει στις άλλες, κάτι πολύ πρωτότυπο μεταξύ ζώων. Σε άλλες περιπτώσεις τα ζώα συνήθως μάχονται για το ποιος θα αρπάξει την τροφή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.