Το πείραμα του ασανσέρ

Ένα πείραμα από την εκπομπή Candid Camera του 1962, που επιδεικνύει το πως η συμπεριφορά του συνόλου επηρεάζει ένα ανεξάρτητο άτομο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *