15 κτίρια κατεδαφίζονται ταυτόχρονα (Κίνα)

Στο Γιουνάν της Κίνας, έγινε μια ταυτόχρονη κατεδάφιση δεκαπέντε περίπου κτιρίων με εκρηκτικά. Τα κτίρια είχαν ανοικοδομηθεί πάνω από 10 χρόνια πριν, αλλά δεν τελείωσαν ποτέ λόγω έλλειψης πόρων από τον κατασκευαστή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *