Μαθητές περνούν από αναγνώριση προσώπου για να μπουν σε σχολείο (Κίνα)

Σε ένα δημοτικό σχολείο στο Shenzhen της Κίνας, τα παιδιά πρέπει να σαρώσουν τα πρόσωπά τους πριν περάσουν την είσοδο. Αυτό το σύστημα ελέγχειποιοι μαθητές μπήκαν στο σχολείο και στη συνέχεια αποστέλλει τις πληροφορίες στα κινητά τηλέφωνα των γονέων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *