Χορεύοντας στον ρυθμό του “What Is Love”

Διάσημοι χορευτές του διαδικτύου χορεύουν στο ρυθμό του κομματιού “What Is Love” του Haddaway.

Leave a Reply

Your email address will not be published.