Συνέντευξη συνεργάτη του Βαρουφάκη με θέμα τις διαπραγματεύσεις