Τα ιπτάμενα ψάρια

Loading the player…

Τα ψάρια της οικογένειας Exocoetidae έχουν αναπτύξει πτερύγια στα βράγχια τους, που τους δίνουν την δυνατότητα να εκτοξεύονται και να αιωρούνται πάνω από το νερό για πολλά μέτρα. Αυτή η ασυνήθιστη ικανότητα είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας για να ξεφεύγουν από τους κυνηγούς τους.