Δραχμάς δεν δίδω!

Loading the player…

Απόσπασμα από την ταινία «Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει», που θα μπορούσε να είναι η αναπαράσταση της δανειακής διαπραγμάτευσης από την Ελλάδα.