โหลดโปรแกรมเล่น ...

ปลาวาฬเพชณฆาตหอกตราในอากาศ
ในวิกตอเรีย แคนาดา, อายุ Orca วาฬของ 20 ปีภายใต้ชื่อ T69C รุนแรงพุ่งขึ้นไปในอากาศโดยหางของหนึ่งประทับตรา, ส่งทางกว่ายี่สิบฟุตสูง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์