โหลดโปรแกรมเล่น ...

เครื่อง Rube Goldberg ช้า
นักประดิษฐ์ Bob Rartington สร้างเครื่อง Rube Goldberg ช้าในโลก. ต้องเวลาหกอาทิตย์สามวันเสร็จสิ้นการเดิน, แต่โชคดี, มีเร่งจุดช้าลงในวิดีโอ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์