โหลดโปรแกรมเล่น ...

กองกำลังพิเศษของรัสเซีย, ใช้แทนขวดออกซิเจน
อุปกรณ์เฉพาะ SP-5 ของกองทัพรัสเซีย, มันช่วยให้หนึ่งที่จะอยู่ใต้น้ำถึง 2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถังออกซิเจน. ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการอพยพของบุคลากรจากส่วนลึกที่ตื้นและอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับกองกำลังพิเศษใต้น้ำ.

ไม่ใช้อุปกรณ์สำหรับการดำน้ำทั่วไปนันทนาการเนื่องจากต้นทุนสูงของสารเคมีที่ใช้ (ประมาณ 8.000-15.000 ดอลลาร์ สำหรับเติมแต่ละ), และความเสี่ยงในกรณีน้ำรั่ว, ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารเคมี.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์