โหลดโปรแกรมเล่น ...

เครื่องสำหรับประกอบสะพาน
ก่อสร้างสะพานในประเทศจีน, ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องหนัก SLJ900/32. Το τεράστιο μηχάνημα ζυγίζει 580 τόνους και έχει μήκος 91,8m.

1
ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์
ใหม่ล่าสุด เก่าแก่ที่สุด ได้รับการโหวตมากที่สุด
ม.ค. K.
จากผู้เข้าพัก
ม.ค. K.

ผมคิดว่ามี “มาตรการ” “เมตร” bedoeld wordt. :)