โหลดโปรแกรมเล่น ...

ล้อ gyro
สิ้นสุดในการฝึกอบรมสำหรับเด็กในจักรยาน. ล้อนี้โดยอัตโนมัติอยู่ในสมดุลของกลไก gyroskopikoy ที่ทำงาน ด้วยแบตเตอรี่.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์