โหลดโปรแกรมเล่น ...

หนุ่มกรีกผู้ประกอบการเผชิญวิกฤต
รายงานของบีบีซีที่แสดงหนุ่มกรีกผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงท่ามกลางภาวะวิกฤต โดยการลงทุนในความคิดสร้างสรรค์.

http://www.bbc.co.uk/news/business-13938302

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์