ธุรกิจไม่ดี
การประชุมได้อย่างดี? ขึ้นอยู่ว่าเบื่อคนได้.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์