โหลดโปรแกรมเล่น ...

การสร้างโมเสไบแซนไทน์
การออกแบบและเค้าโครงของหลายร้อยหรือหลายพันหน่วย (หินหรือแก้ว) มันเป็นกระบวนการซับซ้อนที่รวมการวางแผนรายละเอียด. อย่างไรก็ตาม, ก่อนเริ่มต้นสร้างโครงการ, ก็ต้องแข็งแรง. นอกเหนือจาก, ศิลปินสามารถสร้างงานศิลปะศตวรรษที่จะ. ในวิดีโอนี้, ผู้สร้างของโมเสกชิคาโกโรงเรียนแสดงศิลปะโมเสคกับการบูรณะงานแบบไบแซนไทน์ของศตวรรษ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์