โหลดโปรแกรมเล่น ...

COVID19 อ้างอย่างเป็นทางการของเขาไม่สามารถได้ยินเมื่อถามเกี่ยวกับไต้หวัน
แคนาดาระบาดวิทยาบรูซ Aylward, ผู้นำร่วมแห่งหนึ่งขององค์การอนามัยของ COVID-19 ภารกิจ, ถามเกี่ยวกับการรับรู้ของไต้หวัน WHO ของไต้หวัน. สำหรับบริบท: องค์การอนามัยโลก, ไม่อยากที่จะรุกรานประเทศจีน, ไม่รู้จักไต้หวัน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์