โหลดโปรแกรมเล่น ...

หุ่นยนต์เปิดประตู (ล้อเลียน)
หุ่นยนต์จะพยายามที่จะเปิดประตู แต่ถูกขัดจังหวะโดยมนุษย์กระตุก

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์