โหลดโปรแกรมเล่น ...

เยอรมันเชพเพิร์เกษียณ
ในรถตำรวจ, เยอรมันต้อน, เป็นสมาชิกของหน่วยการตรวจหาวัตถุระเบิด, ได้รับข้อความทางวิทยุเขาบอกว่ามันเป็นเวลาที่จะเกษียณอายุและบอกว่าเขาได้ดำเนินงานที่ดี

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์