โหลดโปรแกรมเล่น ...

กำแพงเมืองจีน | หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
กำแพงเมืองจีนเป็นชุดโบราณของกำแพงและป้อมปราการ, รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 13,000 ไมล์ยาว, ตั้งอยู่ในภาคเหนือของจีน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์