Ładowanie gracza...

55,555 km na 5:55 w 5 ° C, podczas słuchania Mambo nr 5

I hit 55.555 km in my car. At 5:55 in the morning, while it‘s 5 degrees Celsius outside. Słuchanie Mambo Nr. 5.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *