Uploads

ניקוי השפכים אלמטי – חברה “AnGrid”

(0) | 2019/12/06 | 0 ביקורות | מניות: 0

שירותי כביסה מקצועיים של צנרת ביוב ושפכים סערה בעיר באזור אלמטי ו אלמטי. שירות אינסטלציה “AnGrid” מספק שטיפה וניקוי הידרודינמית של מערכות ביוב המודרנית ביותר בציוד מכונית בלחץ גבוה. Wash צינורות עם קוטר […]

דייג צדפות אסיה נותן מסר חשוב

(0) | 02019/04/06 | 0 ביקורות | מניות: 0

“תסתכל עלי, we are at -10 degrees and here I am harvesting Asian clams

בחורה חמה אכילת פלפל חריף

(1) | 29/05/2019 | 0 ביקורות | מניות: 0

ילדה אוכל פלפל והיא במהירות מתחרטת

חומצת עגלה בדבלין

(0) | 29/05/2019 | 0 ביקורות | מניות: 0

עגלת קניות מצחיקה ברחוב דבלין