Αυτή είναι επένδυση!

Διαφήμιση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου από την ΕΤ2 το 1989.