Μια μηχανική συσκευή του 1890 που μιμείται το τραγούδι των πουλιών

Loading the player…

Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε το 1890 στο Παρίσι από τον μηχανικό Blaise Bontems, που ειδικευόταν σε τέτοιου είδους μηχανισμούς.