Διαδραστικό παιχνίδι τρίλιζας

Loading the player…

Ο youtuber Silent Unboxing μας προσφέρει ένα παιχνίδι τρίλιζας μέσω ενός διαδραστικού βίντεο. Για την υλοποίηση αυτού του παιχνιδιού, ο νεαρός χρησιμοποιείται 88 βίντεο: Τα 69 βίντεο χάνουν και μόνο τα 4 κερδίζουν.